Energiek Renoveren

Renoveren naar energieneutraal wordt de standaard! Waarom?
Omdat het kan zonder dat de netto maandlast omhoog gaat. Samen in het consortium van Energiek Renoveren hebben we dit uitgezocht voor woningen uit de jaren ’70 in de Roghorst te wageningen. Samen hebben we een rekentool ontwikkeld om uit te rekenen wat de netto maandlast gaat doen bij een verbouwing. Let wel op met de rekentool kan je niet de energiebesparing uitrekenen. Dat is voorbehouden aan de PHPP bij passiefhuis renovatie. Maar bij woningen ouder dan 20 jaar (van voor het bouwbesluit in 1994) is het eenvoudig om tussen de 80 en 90% besparing te halen.

Hierbij de definitie van Passiefhuis:

Passiefhuis definitie

Dit zijn de maatregelen die genomen moeten worden.

Passiefhuis begrip

Integraal samenwerken

Samenwerken en dan nog integraal, als je linkedin of bouwprofs leest heeft iedereen hierover en is het heel makkelijk. Geen probleem dat samenwerken zal ik maar zeggen. Toch is dit niet waar, samenwerken is vooral luisteren en goede afspraken maken. Het probleem zit juist in dat luisteren: goed luisteren zorgt voor goede vragen stellen. Hoe ga je dat doen? Waar komt dat dan? Wat heb je nodig? etc. Vaak luisteren we vanuit onze eigen kennis van het onderwerp, terwijl we de echte kennis niet in huis hebben. Eigenlijk Lees meer

Brug over de IJssel

Afgelopen weekend is de spoorbrug over de IJssel bij Zwolle ingevaren. Een hele onderneming. Ik had me vorige week al bedacht om dit hier te melden vanwege dat ik het V&G plan ontwerp heb geschreven en gecoördineerd. Een leuke uitdagende job was dat twee jaar geleden. Maar stel als het afgelopen weekeinde het niet goed was gegaan? Was het dan ook leuk om hier over te schrijven? Wat dat betreft ben ik dus voorzichtig en schrijf nu er pas over nu het gelukt is.
Lees meer

Er is iets moois begonnen…

Je ruikt het gewoon in de lucht net als straks de lente (dat duurt nog een maand op z’n minst). Maar op het internet ruikt het gewoon naar BIM oplossingen.

Wacht even hier gaat het om de BIG BIM. litlle bim is de BIM op je eigen computer in een 3D model gewoon efficiënt je tekeningen en kozijnstaten maken. Niks mis mee daar moet je NU mee beginnen en niet meer mee wachten! Lees het boek BIG BIM little bim. BIG BIM daarentegen is nog in ontwikkeling en zoals ik al vermelde in mijn vorige blog is de IFD bibliotheek sinds vorige week in de lucht! OK, geef maar even de URL dan gaan we er mee aan de gang denk je dan. Maar zoals ik heb uitgelegd is IFD een beschrijving voor het semantisch web, zeg maar web 3.0. En niet een normale bibliotheek waar je content kunt halen.

Het leuke komt nu: Lees meer

Morgen BIMMEN?

De standaardisatie voor BIM is gereed IFC en IFD (Gisteren van de STABU gehoord dat IFD binnenkort weer in de lucht is, combinatie tussen Lexicon en BARBi). We kunnen gewoon in elk BIM pakket werken volgens deze content. Makkelijk? Ja, want IFC en IFD staan heel dicht tegen de bouw, met gewone woorden kan je een heel netwerk opzetten van informatie die na de volgende partner moet gaan. Een voorbeeld van zo’n netwerk van informatie zie je hier en hier. BIM is een INFORMATIE MODEL daarbij moet je naar je opdracht kijken welke informatie moet ik aan de volgende bouwpartner geven volgens het contract. Lees meer

Vectorworks

Twee weken geleden naar Vectorworks gekeken omdat de software leverancier (Design Express uit Gouda) vertelde dat het een volwaardig BIM pakket is. Leuk dacht ik bij mijzelf, ik ken Vectorworks nog van die tijd dat het Minicad heette.

Toch maar even naar gekeken nadat zij bij mij op de BNA workshop waren geweest “iedere architect zijn eigen BIM pakket” van de BNA, zie een paar blogs geleden. Wat mij intrigeert was de kreet “native IFC”. Zoals ik al eerder heb verteld vind ik dat een BIM pakket non redundante data moet maken. Even iets bijtekenen is een BIM moord. Vectorworks laat even bijtekenen toe en is dus geen BIM pakket zei ik.

Bij de demonstratie lieten ze dus zien hoe makkelijk je kunt bijtekenen. Maar als je daar door heen kijkt zie je juist een heel goed eenvoudig BIM pakket! Want een IFC bestand is makkelijk in te lezen en zijn de IFC eigenschappen aan een object gewoon te benaderen en in te vullen. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Vectorworks maakt dus 1 op 1 IFC bestand, en kan dus ook IFC bestanden uit andere BIM software gewoon controleren.

Een eyeopener dat je zo makkelijk in een IFC bestand kunt kijken. Nu nog een goed filter mechanisme (kan wel maar is omslachtig) , personeel vertellen dat bijtekenen verboden is en je hebt een fantastisch BIM-pakket erbij om uit te kiezen!

Implementatie BIM op het architectenbureau

De ontwikkeling van bouwinformatiemodellen (BIM) is één van de belangrijkste technische innovaties in de bouwsector met een grote toekomstwaarde. De invoering van BIM heeft consequenties voor alle partners in het ontwerp- en bouwproces en vooral voor architecten. Bim zal gevolgen hebben op financieel gebied maar ook op de wijze van werken op een bureau en de inrichting van het ontwerpproces. Het is voor architecten een uitdaging om de noodzakelijke veranderingen zo door te voeren en BIM zo toe te passen dat de voordelen optimaal kunnen worden benut.

In samenwerking met de BNA Academie hebben we een seminair georganiseerd. Het doel van het seminar is een beeld te schetsen van de wijze waarop de implementatie van BIM en de veranderingen die dat met zich meebrengt vorm kunnen krijgen, voor welk softwarepakket ook wordt gekozen. Aan de orde komen onder meer vragen als:

– Wat is BIM en is BIM te koop?

– Welke ontwikkelingen mogen we rondom BIM verwachten?

– Hoe kan BIM op het architectenbureau worden geïmplementeerd?

– Welke rol heeft een architect, projectmanager, tekenaar et cetera bij het gebruik van BIM?

– Wat is de rolverdeling in het bouwproces en welke gevolgen heeft dat?

– Wat is de teruggang van de productiecapaciteit tijdens het implementatie- en leerproces?

– Welke verbetering van de efficiency is naderhand te bereiken?

We maken in de seminar gebruik van het boek: “BIM Handbook” a Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors

handbook-bim

Tijdens het seminar zal ook steeds een architect uit de regio aan het woord komen die ervaring heeft met het werken met BIM.

De seminars worden gehouden op 21 april in Zwolle, op 23 april in Rotterdam, op 12 mei in Amersfoort en op 19 mei in Eindhoven.

Voor opgave zie www.bna-academie.nl

De presenatie kan je zien op mijn Linkedin profiel: onder status staat een link naar de slideshare presentatie.
Kan hem niet vinden stuur dan een mail naar mijn mailadres die vermeld staat onder tabblad contact

Information R/evolution

Michael Wesch is cultureel antropoloog en ‘media ecologist’. Hij verkent de impact van nieuwe media op menselijke interactie. Hij maakte deze film over de geschiedenis en de toekomst van informatiestructuren. Het is een mooie verbeelding van alle onze informatie die we al bij elkaar hebben gesprokkeld sind circa 1995.

Als we nu alle info die we nodig hebben in een bouwproject kunnen herstructureren in een project informatie systeem, of in een BIM model. Dan hebben we veel minder faalkosten. In het filmpje zit een schakeltje die we hier voor nodig hebben. Zie vorige blog: code’s code’s en nog eens code’s.

In 1986 probeerde van Meerdonk al een Bouw Informatie Model te maken. Ik heb nog een exemplaar hiervan op het kantoor. Er staan nog heel bruikbare onderwerpen in.

Hout versus Staal?

De ecologische meerwaarde van hout is indrukwekkend in vergelijking met dat van andere bouwmaterialen. We illustreren deze stelling aan de hand van een paar cijfers:
• De productie van hout vergt 4 keer minder energie dan de productie van beton, 60 keer minder energie dan staal en 130 keer minder energie dan aluminium.
• In een afgewerkt gebouw dragen houten panelen bij tot een efficiënt verbruik van energie door hun typische isolatiekwaliteiten: de thermale competentie van hout is immers 3 keer zo groot als die van een baksteen, 15 keer die van beton, 400 keer die van staal en 1770 keer die van aluminium.
Kijk eens naar dit filmpje van Culter Anderson Architects

Code, Code en nog eens Code’s

648-244 U kent ze wel STABU code hfst. 22 Metselwerk, of de NLsfB code 22: binnenmuren. Daarnaast zijn er ook nieuwe code’s. Bijvoorbeeld 1580 N, kent u die nog niet? Dit is een taak uit de DNR-STB 2005: Ontwerpen globale materialisatie. Ofwel een standaard taakbeschrijving. Wordt u nog niet gek van al die code’s?

Waarom niet gewoon de woorden gebruiken metselwerk, binnenmuren, globale materialisatie?

In Google doen we niets anders, gewoon woorden intypen en google geeft al direct een lijstje met mogelijke zoekwoorden.

Dit heet ontologie.

Daar is begin van 2007 Reinout van Rees op afgestudeerd. Gewoon bouwkundige woorden in een model zetten die voldoet aan het IFC model (Industry Foundation Classes. IAI standard for building information models and model-based CAD exchange) Hij zette woorden als “dak” boven een woord als bijv. “dakspant” terwijl “dak”weer een onderdeel is van “woning” of “gebouw”. Voordat je het weet heb je met gewone woorden je hele project geclassificeerd!

Gebruik je de woorden ook nog als labels (tags) vind je snel alle gegevens en uitgangspunten terug tijdens verschillende projectfasen.

Stel je voor je maakt een bouwteam verslag en gebruikt het woord “binnenmuren” en “metselwerk” dan wordt aan het verslag direct de link gelegd met de uitgangspunten in het rapport “globale materialisatie DO”.

Ik heb Reinout van Rees uitgenodigd om eens dieper hier in te duiken. Dat geeft weer moed om door de twee boeken van “Bouw Informatie Model” (van Merendonk & van Dissel 1989) te worstelen.

De abstractie van deze twee boeken vol met BIM beschrijvingen is te hoog en de detaillering te laag. Het heeft als onderzoek veel bijgedragen maar wordt niet gedragen door de praktijk om het ook daadwerkelijk te gebruiken. Dat is nog steeds zo. Wie het nu over BIM heeft bedoelt al snel een 3D model.

QV_DEVELOPER_01
Misschien is het gebruik van ontologie een goed hulpmiddel om dit te ontsluiten.