Inrichting RISS, Rotterdam

De RISS staat voor Rotterdam International Secondary School. Deze internationale school biedt onderdak voor leerlingen van het engelstalig voortgezet onderwijs. Het betreft een grote uitbreiding van de reeds bestaande school.

Aan complexe factoren bij dit project was geen gebrek:

Zo staat het gebouw vlak naast de bestaande NS-sporen bij Rotterdam Centraal. Door de hoge geluidbelasting zijn de gangzones als bufferzone tussen de leslokalen en het spoorwegennet gesitueerd.

De wens om een theater in het gebouw te situeren kon alleen ingevuld worden door dit flexibel uit te voeren in een gecombineerde ruimte voor restaurant en theater (zie project bij Interieur)

Het grootte van het te bebouwen perceel was beperkt. Hierdoor is bijvoorbeeld het schoolplein op het dak gesitueerd.

Er is reeds anno 2003 een hoog niveau aan duurzame maatregelen in het gebouw geïntegreerd. Dit leverde een nominatie op als één van de meest duurzame gebouwen van de gemeente Rotterdam!

Jan Weeda Architect

Ben Hartman Coördinatie (in dienstverband)

REALISATIE 2003