Prijsvraag, 50 Woningen Waalsprong, Nijmegen

50 Woningen Waalsprong, Nijmegen

In de Waalsprong bij Nijmegen worden 50 nieuwbouwwoningen gerealiseerd waarvan 20 koopwoningen en 30 huurwoningen. Voor het project van de 30 huurwoningen heeft Woningcorporatie Portaal een uitvraag opgesteld om een aanbieder op basis van (keten)samenwerking te selecteren. Samen met Jan Oosterhout B.V., Novum Network, De Jong en Lafeber Architecten is BouwNext een van de aanbieders om het plan uit te werken en uit te voeren. De rol van BouwNext is het uitwerken van het ontwerp van de architect in BIM. Naast het BIM is BouwNext ook verantwoordelijk voor de visie op energiebalans en duurzaamheid. BouwNext heeft samen met dit team de prijsvraag weten te winnen. De 20 koopwoningen worden door het zelfde team gerealiseerd en zijn een variant op de huurwoningen.

Vanuit de visie op energieverbruik zijn drie type woningen berekend. Eerste het basistype, een voorbereide type en op basis daarvan nog een energieneutraal type. Het basistype is op bouwbesluit niveau met mechanische afvoer en natuurlijke toevoer voor ventilatie. Het basistype heeft twee PV-panelen nodig om de EPC van 0,4 te halen. Voor de hoekwoning zijn er 3 PV-panelen nodig.
Het voorbereide type is bouwkundig geoptimaliseerd om zo veel mogelijk energie te besparen. Hiervoor wordt de woning luchtdicht gebouwd zodat de warmte binnengehouden wordt en er geen tocht meer in de woning is. Ook wordt hier een gebalanceerd ventilatiesysteem met een WTW-unit toegepast.
Voor het energieneutrale type zijn dan alleen nog PV-panelen nodig om het gebouwgebonden energieverbruik te compenseren. Voor de tussenwoning zijn dit 15 PV-panelen en de hoekwoning 18 stuks. In dit geval wordt zelfs de energie uit het warmtenet volledig gecompenseerd. Deze warmte komt welliswaar vrij vanuit verbranding die toch al plaatsvindt, maar daarmee wordt de warmte nog steeds opgewekt uit fossiele brandstoffen. Deze behoren dus gecompenseerd te worden.

Door middel van de PHPP berekening kan zeer nauwkeurig berekend worden hoeveel energie de woning gaat verbruiken. Hiermee kun je de 3 types goed vergelijken in het energieverbruik. Het voorbereide type verbruikt zónder PV-panelen minder dan 50% dan het basistype mét PV-panelen verbruikt. Dit geeft aan hoe betrekkelijk de EPC-norm is….

Detail: De beoogde planning is zo krap, dat reeds in de competitiefase de woningen ver zijn uitgedacht. Zodoende is bij gunning een snel proces voort te zetten.

Betrokken partijen:

  • Portaal Opdrachtgever prijsvraag
  • Team:
    • Jan Oosterhout B.V. Aannemer
    • Novum Network Proces management
    • De Jong + Lafeber Architecten Architect
    • BouwNext Bouwtechnische uitwerking in BIM en de visie op energie en duurzaamheid

REALISATIE 2016