Wat Bouwnext doet

Het stormt in de gebouwde omgeving. In plaats van sloop en nieuwbouw transformeren we bestaande woningen energieneutraal. Om natuurlijke hulpbronnen te sparen. Tegelijk eisen goed geïnformeerde burgers hun plek op om mee te denken.

Wij maken het waar

Bouwnext begeleidt renovaties en nieuwbouw. Integraal. Wij ontwikkelen energieconcepten en maken scenario’s met de opdrachtgever om de vraag aan de bouwer scherp te stellen. Integraal.
Met een uitgekiende set van tools integreren wij klantwensen, duurzaamheid en systeemdenken en zorgen voor actieve en gelijkwaardige inbreng van alle bouwpartijen. Dit levert meer en creatieve oplossingen voor doordachte keuzes. En het waarborgt processen en prestaties optimaal.

Samen bouwen we woningen en gebouwen die voldoen aan de hedendaagse bouwtechnische eisen en eersteklas comfort hebben. In minder tijd, met minder fouten en met minder kosten over de gehele looptijd. Dat is geen gebakken lucht, wij maken het waar.

Hier kun je ons voor wakker bellen:

Technisch advies

Wij voelen ons als een vis in het water op het snijvlak van bouwfysica, installatie en integraal ontwerp.
Met ons advies komt ieder project tot een goede optimalisatie, in nieuwbouw en renovatie.

Energieprestatie advies

De materie om betaalbare energieneutrale concepten te berekenen hebben wij als geen ander in de vingers.

Omdat we zelf aan de basis staan van de tools en de normen in ons land.

Ontwerpmanagement

Adviseurs coachen en begeleiden wij onafhankelijk op ontwerptechnische en bouwkundige samenhang.

Zo ontstaat de chemie voor een werkelijk geïntegreerd ontwerp.

Utiliteit

Met een integrale aanpak kunnen ook utiliteits-gebouwen duurzaam worden, vaak dankzij de eigen productieprocessen. Wij hebben de kennis en de voorbeelden en helpen organisaties op weg.