IKC, De Schakel te Vlaardingen

IKC, De Schakel te Vlaardingen

Algemeen

Type: School met kinderopvang, nieuwbouw
Locatie: Vlaardingen, Nederland
Grootte: 2500 m2
Oplevering: maart 2019

‘Fit 4 the Future’ heeft het bestaande gebouw van IKC De Schakel in korte tijd snel en grondig gerenoveerd en opnieuw ingericht. Zowel het ontwerp, de realisatie als het onderhoud van het gebouw voor 20 jaar behoren integraal tot de opdracht. ‘Fit4the Future’ heeft het jammergenoeg niet af kunnen maken door omstandigheden. Bouwnext samen met Bouwmanagement DVLK, RoosRos architecten, Klimaatgroep Holland en een plaatselijke aannemer hebben de klus afgemaakt.

School vol Energie

De gemeente Vlaardingen en UN1EK hebben IKC De Schakel als pilotproject ingebracht in het innovatieprogramma ’School vol Energie’ van de Green Deal scholen en behoren hiermee tot de pioniers. In dit programma is onder regie van Platform31 gezocht naar een toekomstgerichte aanpak van verouderde basisschoolgebouwen. De voordelen van een duurzame renovatie tot School vol Energie zijn:

  • Een energie-neutraal gebouw met Nul op de Meter;
  • Een gezond binnenklimaat;
  • Een levensduurverlenging van 40 jaar;
  • Een positieve businesscase ten opzichte van de huidige renovatie- en exploitatiekosten;
  • Een gegarandeerde uitkomst: energieneutraal, comfortabel, gezond en toekomstbestendig;
  • Tevreden eindgebruikers; medewerkers en kinderen die kunnen werken, leren en spelen in een gezond klimaat.

Als School vol Energie is IKC De Schakel klaar voor de toekomst!

Kwaliteitsimpuls

De gemeente Vlaardingen en UN1EK streven samen naar een nieuwe kwaliteitsnorm voor duurzame renovatie van bestaande schoolgebouwen. Een School vol Energie bespaart exploitatielasten (geen energiekosten of onderhoudskosten meer). De gemeente Vlaardingen en UN1EK  kiezen er gezamenlijk voor deze toekomstige besparing nu te investeren in een stevige kwaliteitsimpuls.

“Er is lef voor nodig om te investeren in deze pilot voor de duurzame renovatie van IKC De Schakel,” vertelt Eric Boerhout, voorzitter van het college van bestuur van UN1EK. “Lef, energie en duurzaamheid zijn thema’s waarin UN1EK en de gemeente Vlaardingen zich vanzelfsprekend in kunnen vinden. We werken dagelijks aan de toekomst van kinderen en geloven in de uitgangspunten van School vol Energie. Samen met de gemeente en met andere schoolbesturen, willen we vervolgstappen nemen voor de duurzame en energie-neutrale renovatie van verouderde schoolgebouwen.

IKC De Schakel krijgt als ‘School vol Energie’ ook een wijkfunctie. In het gebouw en op het buitenterrein dat opnieuw wordt ingericht, zijn kinderen en bewoners uit de wijk van harte welkom.”

Integrale totaaloplossing

Het consortium Fit 4 the Future bestaat uit Renolution, BouwNext en RoosRos Architecten. Zij ontwikkelden een totaalconcept waarbij isoleren en ventileren integraal zijn uitgewerkt. Op basis van het passief-huis-principe is een innovatief gevelelement ontwikkeld. De oude gevel wordt per lokaal binnen één dag verwisseld voor een nieuw element. Zo transformeert een oud gebouw naar een energieneutrale school.
De kracht van het concept is de integrale aanpak. Niet fragmentarisch en met een veelvoud aan partijen maar één oplossing waarin organisatie, techniek en ontwerp integraal worden aangepakt. Fit 4 the Future functioneert als OEM-er (Original Equipment Manufactur) waarbij producten direct vanuit de fabrikanten verwerkt worden.

Moderne uitstraling

Dankzij de nieuwe schil krijgt de school een frisse moderne uitstraling. De prefab gevelelementen worden ontwikkeld in de fabriek en getoetst aan hoge kwaliteitseisen. De gevel wordt systematisch opgetrokken uit vaste elementen. Dit draagt bij aan de bouwbaarheid, kwaliteit en geeft de gevel een ritmische uitstraling. Binnen het concept zijn verschillende gevelmaterialen denkbaar, voor De Schakel is baksteen voorgesteld.

Leerpleinen

De Schakel daagt kinderen uit ontdekkend te leren en koppelt diverse onderwijsthema’s aan elkaar. Er wordt minder klassikaal gewerkt en meer in groepjes. Dat vraagt om andere ruimtes. Tijdens workshops met de school is nagedacht over een plattegrond waarin de bestaande schoolstructuur met vaste lokalen wordt aangepast naar leerpleinen. Er is een zachte overgang tussen de algemene ruimtes en de groepen. Leerlingen kunnen in een vertrouwde omgeving steeds een stapje verder zetten en op ontdekking gaan.

De Schakel heeft de ambitie een Integraal Kindcentrum te worden, waarin naast basisonderwijs ook een BSO en kinderopvang komt. De nieuwe school faciliteert een doorgaande leerlijn van 0-12 jaar.

Betrokken partijen

IKC De Schakel: Gebruiker

UN1EK: Opdrachtgever:

  • DVLK: Projectmanagement
  • RoosRos Architecten: Architect
  • Bouwnext: Total engineering
  • Renolution: Systeembouwbedrijf