Hans Berger Kliniek, Oosterhout

Hans Berger Kliniek, Oosterhout

Naast het Amphia ziekenhuis is een gezondheidscentrum gerealiseerd. Dit centrum is speciaal gericht op behandeling van en onderzoek naar epilepsie. De kliniek is onderdeel van Kempenhaege. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen. Aan de oostzijde (gericht op omliggende woningen) zijn woongroepen gesitueerd voor de diverse doelgroepen. Hierbinnen zijn voldoende faciliteiten om tot wel 6 maanden te kunnen verblijven. Aan de westzijde (grenzend aan het ziekenhuis) zijn administratie, behandeling, therapie en een activiteitencentrum ondergebracht.

Wiegerinck Architecten is verantwoordelijk voor het complete ontwerp en de begeleiding. Namens Wiegerinck heeft Ben Hartman zorg gedragen voor de  coördinatie van bestek en tekeningen. Tevens behoorde tijdens de bouw een goede ontwerpafstemming met de aannemer tot de werkzaamheden.

Ontwerpende Partij:

  • Wiegerinck architecten Architect
  • Ben Hartman namens Wiegerinck architecten bouwtechnische uitwerking ontwerpmanagement

REALISATIE 2006