Het Hof van Zetten, woonstichting Valburg

Prijsvraag Het Hof van Zetten

Voor woonstichting Valburg is er een winnend ontwerp gemaakt voor de ontwikkeling van 18 zeer duurzame appartementen en 3 grondgebonden woningen voor senioren.

Met name de appartementen springen energetisch in het oog door een drielaags appartementengebouw naar EPV, BENG en nul-op-de-meter te brengen.
De gebouwschil voldoet aan de uitgangspunten van passiefbouw!

Na studie bleek dat er twee interessante varianten qua comfortabel en energiezuinig installatieconcept naar bovenkwamen drijven. Een met en een zonder EPV. Het concept zonder EPV (maar wel nul-op-de-meter) heeft lagere investerings- en onderhoudskosten.

In de uitwerking is het gelukt om de schuine daken aan de voorzijde zonder PV-panelen uit te voeren. Een separaat gebouw met bergingen zorgt voor extra dakoppervlakte om de PV-panelen te kunnen neerleggen.

De architect aan het woord:

” Bij het ontwerp is er veel aandacht besteed om het ontwerp aan te laten sluiten op het dorpse karakter van Zetten, dit was een uitdaging door het grote programma voor de locatie. We hebben dit op de volgende manieren opgelost:
De hellingshoek van de daken zijn 45 graden, zodat de kappen passen bij de dorpse korrel van de omgeving
Er zijn diverse metselwerkverbanden en patronen aangebracht die een schaalverkleining bewerk-stelligen van de gevels van het ontwerp.
Door in het ontwerp lokale verwijzingen en kenmerken op te nemen ontstaat een herkenbare architectuur die aanvoelt als een vanzelfsprekende inpassing op de locatie.

De woonblokken hebben buiten de traditionele verwijzingen ook een modern karakter, zo zijn er grote raamopeningen en puien ontworpen om zo veel mo-gelijk lichtinval en zicht naar buiten toe te genereren. Er is een moderne detaillering toegepast, zoals inpandige goten en weggewerkte hemelwaterafvoeren. Deze detaillering zorgt voor verfijning en zet de moderniteit van de architectuur subtiel aan.”

Het Hof van Zetten

Betrokken partijen:

  • Woonstichting Valburg – Opdrachtgever uitvraag
  • Team:
  • Dijkhof Bouw – Aannemer
  • Wenink Holtkamp architecten – Architect
  • BouwNext – Visie en uitwerking op energie en duurzaamheid

Afbeeldingen door Wenink Holtkamp architecten i.s.m. Attic Astronau