Renovatie koopwoningen Roghorst, Wageningen

Renovatie koopwoningen Roghorst, Wageningen

De gemeente Wageningen heeft samen met Platform 31 drie verschillende consortia de opdracht gegeven om bestaande koopwoningen. Ben Hartman maakt deel uit van het consortium Energiek Renoveren.

Doel van de opdracht is voor 62 bestaande koopwoningen in de wijk Roghorst een betaalbaar en volledig energieneutraal renovatieconcept te ontwikkelen. Hierbij zijn tevens bewoners,  gemeente Wageningen en financiële instellingen betrokken om het tot een daadwerkelijk uitvoerbaar en succesvol project te maken. Omdat ook de bewoners (particuliere huiseigenaren) zijn betrokken in het proces en het koopwoningen uit de jaren 70 betreft, maakt dit tot een bijzonder project.

Voor de gemeente Wageningen en Platform 31 heeft Ben Hartman tevens een kosten-baten-analyse ontwikkeld die inzicht geeft in rendement van renovatie, onderhoud, geldlening en energiebesparing inzichtelijk maakt. Deze berekening kan gratis op deze site worden gedownload. Hierdoor ontstaat enerzijds inzicht in het energieverbruik en anderzijds inzicht in de kosten nu en op termijn.

Mede door de provincie Gelderland komt de geldlening voor een rentelast van 2% in beeld. Op dit moment zijn er een aantal eigenaren die overwegen de renovatie daadwerkelijk uit te voeren.

Betrokken partijen:

  • Gemeente Wageningen Opdrachtgever
  • Platform 31 Opdrachtgever
  • Energiek Renoveren Consortium
  • BouwNext BIM enKosten-baten analyse

GEPLANDE REALISATIE 2016