Veranderende wet- en regelgeving biedt u aantrekkelijke kansen om energie – en dus kosten! – te besparen. Bouwnext helpt u die kansen te benutten door complexen te voorzien van slimme collectieve verwarmingsinstallaties.

Nieuwe mogelijkheden BENG en Warmtewet

Vanaf 1 januari 2021 gelden de nieuwe BENG-eisen voor het vaststellen van energieprestaties van gebouwen. De nadruk ligt daarbij op een goed geïsoleerde gebouwschil en er dient 50% hernieuwbare energie te worden opgewekt op het eigen perceel. Dat is doorgaans meer dan de eigen elektriciteitsvraag. Daarnaast is het door de vernieuwde Warmtewet sinds 1 juli 2019 niet meer noodzakelijk om de levering van warmte individueel af te rekenen. Warmtelevering kan nu deel uitmaken van de huurovereenkomst. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor energiebesparing via collectieve verwarming. Al in 2014 hebben wij bij een project in Vroomshoop aangetoond hoe interessant die mogelijkheden kunnen zijn: één gasketel voor de verwarming van 22 appartementen, met slechts € 6 per maand variabele energiekosten voor verwarming en warmwater!

Afzonderlijke installaties voor verwarming en warmwater

Een volgens BENG-normen geïsoleerde woning hoeft alleen tijdens de vier koudste maanden van het jaar te worden verwarmd. Laagtemperatuur van maximaal 45 graden is daarvoor voldoende. Voor warmwater daarentegen is het hele jaar door behoefte aan een temperatuur van 58 graden of hoger. Dat kan voor 75% met zelf opgewekte hernieuwbare energie. Met andere woorden: voor verwarming is een warmtepomp gunstig en voor warmwater zonne-energie.

Flat-rate afrekening verwarming

Verwarmen kan eenvoudig collectief, voor het hele complex. Verbruik en afschrijving laten zich simpelweg verdisconteren in de servicekosten. Wel zo fair voor de bewoner die nu veel te veel betaalt, omdat zijn onder- en bovenburen nauwelijks de verwarming aan hebben. Zat je met collectieve systemen in oude complexen al gauw op variabele kosten van € 60 tot € 90 per maand, nu is een flat-rate doorberekening van € 5 tot € 9 per maand absoluut haalbaar. Grote verschillen in energiekosten zijn niet meer aan de orde en dus kunnen we voor verwarming prima uit de voeten met een collectief systeem. Voor warmwater moet wel individueel worden afgerekend, omdat het verbruik sterk afhankelijk is van het gedrag van de bewoner.

Warmtepomp en zonnecollectoren

Vanuit dit nieuwe inzicht is een sterk vereenvoudigde installatieopzet mogelijk. Een collectieve bodemwater-warmtepomp zorgt voor verwarming en koeling in elk appartement. Warmwater wordt rechtstreeks geproduceerd met zonne-energie. Bijvoorbeeld via een collectief zonnepanelen-dak dat via kWh-meters energie levert aan warmwater-accu’s. De afrekening vindt simpelweg via de servicekosten plaats.

Meer weten?

Nieuwe regelgeving, nieuwe inzichten, nieuwe kansen. Voor uw corporatie én voor uw huurders. Meer weten over technische aspecten of eerder door ons gerealiseerde projecten? Bel ons op 06-53256829

Ook in Oostenrijk wordt op deze manier de projecten ontworpen, aanleiding is het Loden Areal in Innsbruck (2013)van de woningbouwvereniging Neue Heimat. Neue Heimat biedt nu in Schawz sociale woningen aan voor € 5,- /m2.mnd inclusief verwarming en warm water.