U kent ze wel STABU code hfst. 22 Metselwerk, of de NLsfB code 22: binnenmuren. Daarnaast zijn er ook nieuwe code’s. Bijvoorbeeld 1580 N, kent u die nog niet? Dit is een taak uit de DNR-STB 2005: Ontwerpen globale materialisatie. Ofwel een standaard taakbeschrijving. Wordt u nog niet gek van al die code’s?

Waarom niet gewoon de woorden gebruiken metselwerk, binnenmuren, globale materialisatie?

In Google doen we niets anders, gewoon woorden intypen en google geeft al direct een lijstje met mogelijke zoekwoorden.

Dit heet ontologie.

Daar is begin van 2007 Reinout van Rees op afgestudeerd. Gewoon bouwkundige woorden in een model zetten die voldoet aan het IFC model (Industry Foundation Classes. IAI standard for building information models and model-based CAD exchange) Hij zette woorden als “dak” boven een woord als bijv. “dakspant” terwijl “dak”weer een onderdeel is van “woning” of “gebouw”. Voordat je het weet heb je met gewone woorden je hele project geclassificeerd!

IFC defineert een op EXPRESS[*] gebaseerde entity-relationshipmodel, bestaande uit honderden entiteiten, georganiseerd in een object-gebaseerde hiërarchie. Voorbeelden van dergelijke entiteiten omvatten gebouw-elementen zoals IfcWall (muur), geometrie zoals IfcExtrudedAreaSolid (vast lichaam uit extrusie van een oppervlakte) en basis-elementen zoals IfcCartesianPoint (punt in Cartesisch coördinatenstelsel).

Gebruik je de woorden ook nog als labels (tags) vind je snel alle gegevens en uitgangspunten terug tijdens verschillende projectfasen.

Stel je voor je maakt een bouwteam verslag en gebruikt het woord “binnenmuren” en “metselwerk” dan wordt aan het verslag direct de link gelegd met de uitgangspunten in het rapport “globale materialisatie DO”.

Ik heb Reinout van Rees uitgenodigd om eens dieper hier in te duiken. Dat geeft weer moed om door de twee boeken van “Bouw Informatie Model” (van Merendonk & van Dissel 1989) te worstelen.

De abstractie van deze twee boeken vol met BIM beschrijvingen is te hoog en de detaillering te laag. Het heeft als onderzoek veel bijgedragen maar wordt niet gedragen door de praktijk om het ook daadwerkelijk te gebruiken. Dat is nog steeds zo. Wie het nu over BIM heeft bedoelt al snel een 3D model.

Misschien is het gebruik van ontologie een goed hulpmiddel om dit te ontsluiten.

Update: Het IFC model 4.2 (2019) is gegroeid ondertussen naar meer dan 400 objecten met alle jun eigen eigenschappen. Samen met open AI zal dit snel tot een revolutie komen in ontwerpen van gebouwen.