Op dinsdag 13 oktober hield het CIB een kick-off meeting van de Expertisegroep Integrale Brandveiligheid. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle ondernemingen die een stap vooruit willen maken rondom het thema brandveiligheid binnen het integrale bouwproces. Bij uitnodiging hebben wij zitting genomen in deze expertise groep.

Naast integraal bouwen algemeen waarbij vele zaken aan de orde komen zoals functionaliteit, duurzaamheid, integrale oplossingen van constructies en installaties is brandveiligheid niet een apart issue. Goed is het dus dat gemeenten zoals Den Haag met een keurmerk komen voor een brandveilig gebouw.

Het doel is om zowel in de bouw, installaties en organisatorisch de brandveiligheid op orde te hebben. En dan mag je onderstaande bordje op je gevel hangen.

331keurmerk_brandveilig_gebouw

BouwQuest heeft zijn verantwoordelijkheid tijdens het ontwerpproces en neemt de brandveiligheid aspecten net zo serieus als het veilig- en gezondheidsplan, bouwbesluitstoets etc. Beter nog: door integraal mee te nemen zijn de kosten lager dan achteraf nog van alles opgelegd te krijgen in de gebruiksvergunning. In de expertise groep is kennis en ervaring aanwezig om zowel voor nieuwbouw als ook voor verbouw of functie wijziging de juiste integrale aanpak te keizen.

integrale-branveiligheid1