Van 10 september tot 13 september 2006 ben ik op uitnodiging van ODS (jansen profiel) en Vetrotech naar Zwitserland geweest om me helemaal bij te laten bij praten over de laatste Europese normen voor brandscheidingen.
Voordat je brand kozijnen en glas gaat gebruiken zal je uiteraard eerst je PVE moeten analyseren of je geen compartimenten van ongeveer 1000 m2 kan maken en je brandscheidingen gewoon op de muren kan aanbrengen. Anderzijds heb je dan toch nog wel een deur nodig tussen de compartimenten.
Maar bij bijvoorbeeld atria ontkom je bijna niet aan grote oppervlakten transparante afscheidingen als je niet het hele gebouw wilt voorzien van een sprinkel installatie.
Nu is Europees gezien een nieuwe CE norm voor brandscheidingen. Die norm is in alle landen verplicht, vandaar dat de norm uit vele compromissen bestaat.
Onder andere een CE kenmerk met NPD (No Performance Determinated, Niet gekeurd) blijft toch een CE kenmerk! Dus de attesten goed lezen!
Het CE kenmerk kent 3 verschillende classificaties: E, EW en EI.
Daarnaast wordt het CE kenmerk afgegeven door diegene die het product in de handel brengt. Wel of niet in combinatie met andere producten.
In Nederland is de EW het belangrijkste. Die mag een straling van 15 kW/m2 doorlaten en geen vlammen. Als je weet dat midden in de Sahara rond het middaguur max. 1 kW/m2 kan zijn, dan is vluchten langs een groot glasoppervlakte met een EW klasse het zelfde als het roosteren op de barbecue.

Vetrotech had ons uitgenodigd om een heuse brandproef mee te maken. Op een afstand van 6 m ( was al warm genoeg) konden we dit spektakel eens mee maken.
Na deze reis ben ik er van overtuigd dat een brandscheiding met een groot glasoppervlak alleen uitgevoerd moet worden in een EI klasse.
Het verschil tussen EW en EI ? zie filmpje wat op Youtube is te vinden.

groepsfoto.jpg
Deze foto staat op Flickr.com