De DCBA-methode is een classificatiemodel voor allerlei verschillende duurzaam bouwen-maatregelen. Materialen, ideeën en maatregelen zijn ingedeeld in vier verschillende ambitieniveaus:

D: De normale situatie
C: Corrigeer normaal gebruik
B: Beperk schade tot het minimum
A: Autonoom; de meest gunstige milieu-situatie

Het leuke van deze methode is dat elke soort discussie direct gevalideerd kan worden. Je kunt voor D de eisen in het bouwbesluit nemen en voor A de alllerbeste wat voor handen is. Vorige week een cursus gevolgd bij Cees Duijvenstein en Tjerk Rijenga over deze methode. Door de DCBA methode te combineren met Morfologisch ontwerpen kunnen we prioriteiten en ambitieniveau van de opdrachtgever en de adviseurs tegen elkaar afzetten.

Dit is een mooie aanvulling op morfologisch ontwerpen!