Steeds vaker krijgen wij de vraag of er een overzicht bestaat van de veelheid aan begrippen die er zijn rondom energetisch bouwen. Dit gaat over warmtenetten, definities, subsidies, berekeningsmethoden etc.

  • Wat is NOM?
  • Is NOM hetzelfde als EPV?
  • Hoe zit het met gebouwgebonden energie?
  • Wat hulpenergie, nuttige energie, warmtevraag?

Het is slechts een aanzet en zal waarschijnlijk in de toekomst nog diverse updates krijgen
We hebben alles wat met energie zuinig bouwen op een rijtje gezet. Het document is onder GNU licentie dwz. je mag het vrijlijk verspreiden en gebruiken onder vermelding van onze naam. Maak je aanvullingen dan graag deze weer terugkoppelen naar .