Ook door het samenstellen van deelproducten in de bouw ontstaan nieuwe producten en concepten! Bij uitstek is hier de integrale ontwikkeling en een hoog kennisniveau van techniek en BIM noodzakelijk.

Schoolrenovatie met wandelementen

INTEGRAAL
De integrale aanpak bestaat uit een gevelelement inclusief verwarming, koeling, daglichtregulering en natuurlijk nachtventilatie zodanig dat de school volledig voldoet aan de Frisse school eis klasse B. De gevel wordt in 1 dag per klaslokaal uitgewisseld voor gevelelement met triple glas en goede isolatie. Het gehele binnenklimaat kan daarna individueel per klaslokaal worden aangestuurd. Daarbij kan het zo zijn dat er gekoeld wordt in de volle klas terwijl de klas daarnaast waar alleen de onderwijzer aanwezig is bij verwarmd moet worden.

LEVEN EN LEREN
Hoe scheppen we de beste voorwaarden voor een optimale leeromgeving? Dat is de vraag die ons voortdurend bezig houdt. Het gaat om de gebruikers. Om de leerlingen en docenten die daar werken, spelen, leren en zich moeten kunnen concentreren. Dat vraagt om gezonde en prettige huisvesting.

KINDEREN VERWARMEN DE SCHOOL
Het is nu mogelijk een bestaand schoolgebouw zo te renoveren dat er een compleet nieuw klimaat ontstaat. Bovendien wordt het door isolerende gevels en een geïsoleerd dak mogelijk tijdens een lesdag de aanwezige personen de school verwarmen. Dat is natuurlijk milieuwinst. Tegelijk gaan er dan minder kosten op aan energieverbruik die weer ten goede kunnen komen aan de leermiddelen.

GEBRUIKELIJKE AANPAK
Alleen de reguliere en bekende maatregelen als het vervangen van de kozijnen met enkel glas vervangen naar dubbel glas en de isolatie met dakbedekking kan in feite niet zonder ook het ventilatiesysteem grondig aan te pakken. Door de isolatiewaarden te wijzigen zal er beter geventileerd moeten worden om schimmels (sporen) tegen te gaan. Er zijn voorbeelden ten over uit de jaren ’90 met dit probleem. Losse isolatiemaatregelen hebben dus allerlei ongewenste effecten. Bovendien is de focus dan vaak gericht op een beperkte termijn.

TOEKOMSTGERICHT
RR-neXt en Renolution, ontwikkelaar en uitvoerder hebben samen een renovatiesysteem ontwikkeld waarbij zowel het isoleren en het ventileren integraal zijn uitgewerkt volgens de toekomstige normen. In 2018 krijgen we uit de EU nieuwe regelgeving waarbij scholen Bijna Energie Neutraal (BENG) gemaakt moeten worden. Elke investering die alleen maar gericht is op instandhouding van het bestaande schoolgebouw, betekent vaak al snel spijt krijgen van de investering op dit moment.
Tevens wordt de school aan de buitenzijde nieuw en voorzien van een compleet nieuwe uitstraling.

DOWNLOAD DE FOLDER