Een van de belangrijkste aspecten van duurzaam bouwen betreft het energieverbuik van een gebouw. Hoe nauwkeurig kun je dit uitrekenen en….hoe staat het met garanties? Lees verder.

Hoe wordt het energieverbruik uitgerekend?

Vanuit de overheid wordt op het moment nog de eis gesteld om het energieverbruik met de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) uit te rekenen. Deze berekening is gebaseerd op de NEN 7120. De EPC waardeert gebouwonderdelen  en koppelt hier een indexnummer aan, de EPC. De nZEB berekening welke gebaseerd is op de PHPP (Passief Huis Projectenreken Pakket) rekent het werkelijke verbruik van de woning uit. Als de berekening in zijn geheel is ingevuld volgt hier een getal uit, dit is het verbruik in kWh per m2 . In tegenstelling tot de EPC waar wordt beoordeeld op basis van een indexgetal.

Is mijn energie verbruik goed te voorspellen?

Bij een normaal gebruik van de woning is het energie verbruik erg nauwkeurig te berekenen. Alle gegevens zoals de opbouw van de wanden, de types kozijnen en de installaties van de woning worden ingevuld in de nZEB berekening. Aan de hand van al deze gegevens  en nog meer maakt de nZEB berekening een voorspelling van het energieverbruik. Naast het energie verbruik wordt ook de opbrengst van eventuele zonnepanelen meegenomen in de nZEB berekening. In het diagram hieronder is te zien hoe deze vergelijking er dan uitziet.

Wat houdt comfort in?

Naast het energieverbruik van de woning wordt ook het comfort van het gebouw bepaald. Er wordt bij het comfort gekeken naar luchtvochtigheid, temperatuur en tocht. Al deze aspecten hebben ook weer invloed op het energieverbruik van de woning. Bijvoorbeeld, erg vochtige lucht kost meer energie om te verwarmen dan droge lucht. Door de tocht te beperken is de temperatuur beter te beheersen en zorgt dit voor een gezonder klimaat.

Wat betekent NOM?

Nul-op-de-meter houd in dat aan het einde van het jaar de meter theoretisch nul zou weer geven. Dit wil dus zeggen dat alle energie die het gebouw en de gebruikers verbruiken doormiddel van opgewekte energie weer wordt gecompenseerd. De verbruikte energie bestaat uit energie die de gebruikers gebruiken voor huishoudelijk gebruik, verwarming, warmtapwater en ventilatie. De opgewekte energie bestaat meestal uit zonne-energie in de vorm van zonnepanelen of zonnecollector.

Wat betekent BENG?

Bij BENG worden er specifieke eisen gesteld aan het gebouw. Per  m2 mag er een maximaal aantal kWh/y gebruikt worden voor verwarming, koeling bij een de meest eenvoudige ventilatie. Naast deze eis moet minimaal de helft van deze verbruikte energie ook weer opgewekt worden door bijvoorbeeld de zonnepanelen. De specifieke kWh per m2 per jaar eisen worden per gebouwsoort vermeld op de rijksoverheid website.