• BOUWNEXT KENNIS BV ONDERZOEKT, VERZAMELT EN DEELT KENNIS IN DE BOUW

Efficiente tools…… klaar voor gebruik!

nZEB-TOOL

…met uitgebreid nederlandstalig handboek en training

Met de nieuwe nZEB-tool (nearly Zero Energy Building) kunnen bouwers, ontwikkelaars, architecten en adviseurs energieprestaties van een gebouw integraal doorrekenen. De rekentool maakt energieprestaties nauwkeurig voorspelbaar zodat bouwers garanties kunnen afgeven aan toekomstige bewoners op het werkelijke energieverbruik.

De succesvolle bouwfysische berekening PHPP vormt de basis van de rekenkern. Met de Nederlandse editie van deze rekentool, voorzien van Nederlandstalig handboek en datasheets voor de Nederlandse bouwpraktijk, wordt aan de toenemende vraag voldaan naar een berekeningsmethode die de energieprestaties van zeer energiezuinige gebouwen realistisch inzichtelijk maakt.

Verbruik en rendementen van verschillende ‘renewables’, zoals douche-WTW, warmtepompen, pv-panelen en heatpipes, kunnen bijvoorbeeld direct in de berekening worden gebruikt. De nZEB-tool is dan ook toepasbaar voor alle zeer energiezuinige woningen die nu in Nederland gebouwd of verbouwd worden.

Specifiek ontwikkelde en in de tool opgenomen databladen zijn direct bruikbaar om de resultaten voor verschillende energiezuinige woningconcepten helder weer te geven. Denk bijvoorbeeld aan ‘nul-op-de-meter ‘ (NOM + EPV), Passiefhuis en binnenkort ook Active House (nog in ontwikkeling).

Bestel hier

BENG

In het werkblad NL_BENG worden de resultaten van de berekening bovendien gepresenteerd volgens de parameters voor de Nederlandse BENG-norm die de EPG zal opvolgen. De nZEB-tool brengt daarmee eenheid in de berekeningen voor zeer energiezuinige woningen.

De huidige EPG (NEN 7120) is het toetsmiddel van de Rijksoverheid waarmee de energiezuinigheid van bouwwerken moet worden aangetoond. De EPG sluit echter niet meer goed aan bij de Europese norm EPBD die in 2016 verandert en is niet geschikt voor het toetsen van de energieprestatie van zeer energiezuinige bouwwerken. Verder moet het niveau voor de energieprestatie van gebouwen vanaf 2021 internationaal (bijna) energieneutraal zijn. Ook voor het objectief toetsen van zeer energiezuinige bouwwerken biedt de nZEB-tool een uitstekend alternatief voor de huidige EPG.

design-PH

…3D ontwerptool voor passief en energieneutraal bouwen met uitgebreid nederlandstalig handboek

Het Passief Huis Instituut heeft een DesignPH ontwikkeld op SketchUp waarbij eenvoudiger dan manueel de oppervlakken, glasvlakken, schaduw en dergelijke ingevoerd kunnen worden. Deze tool is nu door ons vertaald in het Nederlands en sluit perfect aan op de nZEB-tool. Hierdoor is er nu het goede gereedschap om in een vroege ontwerpfase een goede inschatting van de energetische kenmerken te weten. Samen met het nederlandstalige handboek onmisbaar gereedschap voor het ontwerpen van een energiezuinig gebouw!az-301 dumps
az-302 dumps

KOSTEN BATEN ANALYSE – renovatie

In opdracht van de gemeente Wageningen en Platform31 is door ons een rekentool ontwikkeld. Deze dient om inzicht te geven in kosten en baten van duurzame renovatie van woningen. Naast een deel subsidiegelden is de tool met eigen middelen ontwikkeld. De tool is gratis beschikbaar. U dient uw mailadres achter te laten. Dit dient uitsluitend om u op de hoogte te brengen van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Welke input is nodig?

Van de bestaande woning worden de volgende onderdelen ingevoerd:
– bestaand verbruik/opbrengst van de verschillende energiesoorten
– inschatting van onderhoudskosten zonder renovatie

Van dezelfde woning na de te verwachten renovatie worden de volgende onderdelen ingevoerd:
– te verwachten verbruik/opbrengst van de verschillende energiesoorten in kWh
– te verwachten onderhoudskosten na renovatie
– geraamde investeringskosten
– te verwachten waardestijging van de woning
– wel/geen annuiteitenlening, grootte van de lening en tegen welke rente

Wat is de output?

Er komen twee soorten resultaten uit:
1. Vergelijk tussen energieverbruik voor en na de renovatie inclusief de energiesoorten
2. Inzicht in de kosten over een termijn van 30 jaar inclusief break-even-point.
Apart wordt inzicht gegeven bij de situatie bij voortijdige verkoop.

kosten baten analyse downloaden

Vul a.u.b. uw naam en emailadres in om het formulier te kunnen downloaden.

BIM-protocol IPD v3.0

De stip op de horizon: het integrale bouwproces

Er is veel gesproken over de “stip op de horizon”: een bouwproces waarin optimaal kan worden geprofiteerd van het gebruik van BIM. Dat is een bouwproces, waarin de opdrachtgever, de ontwerpende en uitvoerende partijen en bij voorkeur ook de belangrijkste toeleverende bedrijven zo vroeg mogelijk samenwerken in een geïntegreerd proces. Pas dan zijn optimale afstemming van ontwerp en uitvoering, effectieve informatieoverdracht en efficiënt hergebruik van informatie in de bouwketen mogelijk. Met als gevolg:

    • betere kwaliteit;
    • verlaging van faalkosten doordat dingen zoveel mogelijk maar één keer en in één keer goed worden gedaan;
    • en aanzienlijke verkorting van de totale doorlooptijd.

Echt integraal werken vraagt om een andere houding, een andere cultuur en andere competenties van mensen en organisaties in de bouw. Cultuurveranderingen vragen per definitie veel tijd: de stip op de horizon is nog niet bereikt. BIM is hierin ‘slechts’ een instrument, maar wel een heel krachtig instrument. BIM kan het geïntegreerd werken uitstekend ondersteunen en de noodzakelijke cultuurveranderingen in de bouw katalyseren!

Begrippenlijst energetisch bouwen

Steeds vaker krijgen wij de vraag of er een overzicht bestaat van de veelheid aan begrippen die er zijn rondom energetisch bouwen. Dit gaat over warmtenetten, definities, subsidies, berekeningsmethoden etc.
Wat is NOM?
Is NOM hetzelfde als EPV?
Hoe zit het met gebouwgebonden energie?
Wat hulpenergie, nuttige energie, warmtevraag?
Het is slechts een aanzet en zal waarschijnlijk in de toekomst nog diverse updates krijgen.

Wat is wat ?

Praktische kennis………lezingen, cursussen en workshops

BIM cursussen

Bedrijven zetten BIM in eerste instantie vaak in als gereedschap voor intern gebruik, om zelf efficiënter en accurater te werken. Dit interne gebruik wordt ook wel “little BIM” genoemd, naar het boek “BIG BIM little bim – The practical approach to Building Information Modeling – Integrated practice done the right way!” van Finith Jernigan. Er is niets mis mee, zelfs aan te bevelen om in eerste instantie intern ervaring op te doen met de BIM denk- en werkwijze.

Maar BIM is meer! Een BIM kan in beginsel alle informatie over een project bevatten, bekeken vanuit alle disciplines, zodanig dat het bouwwerk op basis van het model daadwerkelijk kan worden gebouwd en onderhouden. Een model dat door meerdere participanten wordt gedeeld en dat in de loop van project steeds rijker aan informatie zal worden. Finith Jernigan noemt dit in zijn boek  “BIG BIM”.

De overstap van “little BIM” naar “Big BIM” is niet eenvoudig. Samenwerking op basis van een BIM vraagt een gedegen voorbereiding. In de praktijk wordt hier vaak onvoldoende aandacht aan besteed. Het BIM-ondersteunde ontwerp- en bouwproces – ‘BIG BIM’ – verschilt fundamenteel van het ‘traditionele’ proces. Taken en verantwoordelijkheden verschuiven. Wanneer deze aspecten van BIM-samenwerking onvoldoende worden onderkend en met onvoldoende kennis van zaken worden opgepakt, eindigen goede bedoelingen onvermijdelijk in teleurstellingen.

Om dit traject te begeleiden hebben wij (BouwNext Kennis BV en Spekkink C&R) een leidraad geschreven. Deze leidraad is vrijelijk te gebruiken onder de GNU licentie. Bij verbeteringen wordt gevraagd deze terug te koppelen. Ondertussen is er een versie gemaakt in een IPC traject samen met Architecten en een versie 2.0 samen met aannemers binnen de pioneering groep.

Cursus BIM-management

Energetisch bouwen en renoveren

Stichting KERN biedt cursussen aan op het gebied van energetisch renoveren en bouwen. Deze zijn maatwerk, opgebouwd in modules en omvatten het gehele spectrum van onderwerpen om te komen tot (bijna) energieneutrale gebouwen.
De bouw en installatietechniek is veranderd en verandert verder. Hoe je nieuwe vaardigheden aanleert en toepast zoals duurzaam bouwen en integraal samenwerken, is een grote uitdaging voor de markt. Er zijn vakmensen nodig die zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheid nemen en participeren in efficiënte samenwerkingsvormen om kwalitatief hoogwaardig duurzaam bouwen mogelijk maken. Zulke mensen opleiden is één van de doelen van KERN.
De opleidingen en cursussen van KERN hebben een flexibele modulestructuur. Je stelt je opleiding naar eigen inzicht samen. Dus je volgt altijd de opleiding die past bij jouw vermogens en interesses.

Cursusreeks nZEB-tool

Vanaf medio januari 2016  is de nZEB-tool beschikbaar voor de Nederlandse markt. Dit is de internationaal gerenommeerde energiebalansberekening voor zeer energiezuinige gebouwen. Stichting KERN is zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling en introductie van de nZEB-tool in ons land. Wie meer wil weten van wat naar verwachting de nieuwe nationale ontwerpberekening wordt voor zeer energiezuinig bouwen, is bij KERN aan het juiste adres. KERN heeft 3 cursussen ontwikkeld om aan de slag te gaan en er mee te leren werken.

Meer informatie en aanmelden

Cursus gecertificeerd Passiefhuis Vakman

In de bouwuitvoering werkzaam als vakman, aannemer of installateur? En sta je op het punt om energieneutraal te bouwen of renoveren? Wil je weten waarom passief bouwen een betrouwbare en economische interessante manier is om (bijna) energieneutraal te bouwen en renoveren? En wat erbij komt kijken in de bouwuitvoering? Schrijf je dan in voor de driedaagse cursus gecertificeerd Passiefhuis Vakman.

Meer informatie en aanmelden

© Copyright 2015 - Bouwnext - Ontwikkeld door De Indruk

Twitter

LinkedId

Instagram

Follow Me on Instagram